Chung Vô Diệm

The Legend Of Lady Chung (1985) ()

Nội dung phim

Chung Vô Diệm, The Legend Of Lady Chung (1985)

Phim Chung Vô Diệm kể về cuộc đời của vô diệm và nhà vua. trên đường đi săn bắn bị thích khách truy sát. may nhờ một người con gái bịt mặt tên Chung Vô Diệm cứu thoát. Cảm kích ơn nghĩa sâu nặng, Tuyên vương có nhã ỹ được diện kiến dung nhan hòng có dịp đền ơn, tuy nhiên Vô Diệm từ chối vì một lời nguyền người đầu tiên thấy mặt cô phải là Phu quân của Vô Di

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Chung Vô Diệm - The Legend Of Lady Chung (1985) ()