Cửu Vương Đoạt Ngôi (Phần 1)

Secret Battle Of The Majesties (1994)

Nội dung phim

Cửu Vương Đoạt Ngôi (Phần 1), Secret Battle Of The Majesties 1994

Giang Hoa là 1 trong các diễn viên bất hữu của đài TVB, xem anh đóng có 1 khí chất gì đó mà các diễn viên khác không có được

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Cửu Vương Đoạt Ngôi (Phần 1) - Secret Battle Of The Majesties (1994)