Đại Hán Thiên Tử

The Prince Of Han Dynasty / Hán Vũ Đế (2001) ()

Nội dung phim

Đại Hán Thiên Tử, The Prince Of Han Dynasty / Hán Vũ Đế (2001)

Thiên Tử Đại Hán: Lưu Triệt trong một lần trốn khỏi hoàn cung đã đến Yếm Thứ qien biết với Niệm Nô Kiều - cô gái bán nghệ nhưng không bán thân. Trên đường đi, ông cũng gặp Sóc Tiên (Đông Phương Sóc) người có khả năng xem bói bằng chữ viết đoán tương lai và hiện tại. Thiên Tử Đại Hán lấy bối cảnh lịch sử dưới thời Hán Vũ đế. Người xem có thể hiểu thêm một ích lịch sử các thời vua chúa của Trung quốc.

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Đại Hán Thiên Tử - The Prince Of Han Dynasty / Hán Vũ Đế (2001) ()