Hoàng Đế Ăn Mày (Hà Gia Kính)

Beggar King Zhu Yuan Zhang (1996) ()

Nội dung phim

Hoàng Đế Ăn Mày (Hà Gia Kính), Beggar King Zhu Yuan Zhang (1996)

Trong lịch sử, Chu Nguyên Chương được biết đến là vị vua tàn bạo, máu lạnh, giết người không ghê tay kể cả với những người từng đầu ấp tay gối với mình. Theo các sử liệu ghi lại, Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng hậu có tình cảm rất sâu đậm, cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng. Tuy nhiên, vị Hoàng đế khai sáng nhà Minh này vẫn có tam cung lục viện với 42 phi tần, chưa kể đến các Quý nhân, Chiêu nghi, Tiệp dư khác. Mời các bạn đón xem Hà Gia Kính đóng vai Chu Nguyên Chương trong phim Hoàng Đế Ăn Mày "Vua ăn mày truyền kỳ".

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Hoàng Đế Ăn Mày (Hà Gia Kính) - Beggar King Zhu Yuan Zhang (1996) ()