Mất Dấu 2 - Sứ đồ hành giả 2

Line Walker 2 (2017)

Nội dung phim

Mất Dấu 2 - Sứ đồ hành giả 2, Line Walker 2 2017

 Không giống như những motip cảnh sát quen thuộc, Sứ đồ hành giả 2 đã đi theo một con đường khác, thông qua nội bộ phía cảnh sát tiết lộ biết được có năm cảnh sát đang nằm vùng, họ nắm giữ cơ mật cao của đội cảnh sát, với những thiết kế, xây dựng tình tiết này giúp khán giả như được trải nghiệm chính mình vào trong phim, mang đến cảm giác nhập tâm vô cùng mạnh.

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Mất Dấu 2 - Sứ đồ hành giả 2 - Line Walker 2 (2017)