Ngưu Lang Chức Nữ

The Legend Of Love (2003)

Nội dung phim

Ngưu Lang Chức Nữ, The Legend Of Love 2003

Phiên bản này được cho là bám sát câu chuyện huyền thoại về chàng chăn bò Ngưu Lang gặp gỡ và yêu nàng tiên Chức Nữ. Nàng Phục Chức Chức (Quách Thiện Ni) phụ trách dệt mây trên trời, trong một lần xuống phàm tìm màu sắc mới đã gặp chàng nông dân chất phác, hiền lành Huỳnh Á Ngưu (Ôn Triệu Luân). Cả hai nảy sinh tình cảm song do thân là tiên nữ dệt vải trên trời nên tình yêu của họ bị Vương Mẫu nương nương chia cắt. Bà cho phép Chức Chức xuống trần gặp Á Ngưu, còn ra điều kiện nếu Á Ngưu phụ lại tình yêu của Chức Chức thì nàng phải về trời. Chức Chức nghe vậy liền đồng ý, nhưng khi gặp được Á Ngưu nàng mới phát hiện chàng đã mất hết ký ức về mình.

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Ngưu Lang Chức Nữ - The Legend Of Love (2003)