Sơn Đông Quyền Cước

Ma Wing Ching / Mã Vĩnh Trinh (1981) ()

Nội dung phim

Sơn Đông Quyền Cước, Ma Wing Ching / Mã Vĩnh Trinh (1981)

võ sư Mã Vĩnh Trinh (cuối thời Thanh - đầu Dân quốc) tung hoành bến Thượng Hải, đấu hắc bang, chống quân phiệt, anh dũng kháng Nhật. Bằng một thân tuyệt kỹ cùng lòng nhiệt huyết và ái quốc đã trở thành một nhân vật truyền kỳ vì đại nghĩa dân tộc....

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Sơn Đông Quyền Cước - Ma Wing Ching / Mã Vĩnh Trinh (1981) ()