Sứ Đồ Hành Giả 3 (Mất Dấu 3)

Line Walker 3 (2020) ()

Nội dung phim

Sứ Đồ Hành Giả 3 (Mất Dấu 3), Line Walker 3 (2020)

Miêu Kiều Vỹ vai Trác Khải (sếp Trác, Ah Khải) : Cấp dưới kiêm bạn tốt của Nghiêm Trấn Hồng. Thanh tra cao cấp→Tổng thanh tra→Cảnh ty/ Chỉ huy cục tình báo.

Chồng của Katie Mạch Tiễn Tình (Giang Mỹ Nghi đóng).

Cấp trên của Từ Thiên Đường (Viên Vỹ Hào đóng), Trịnh Thục Mai (Huỳnh Thúy Như đóng) và Chương Kỷ Văn (Huỳnh Trí Văn đóng).

Người liên lạc của Dương Mẫn Đâu, Vương Vĩnh Tường (Hồng Vĩnh Thành đóng), Trương Ngọc Tuyên (Liên Thi Nhã đóng), Đàm Triệu Long (Dương Triều Khải đóng)

Kẻ thù của Ngụy Đức Sâm (Mã Ming đóng).

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Sứ Đồ Hành Giả 3 (Mất Dấu 3) - Line Walker 3 (2020) ()