Thiên Long Bát Bộ 1982

Hư Trúc Truyền Kỳ (1982)

Nội dung phim

Thiên Long Bát Bộ 1982, Hư Trúc Truyền Kỳ 1982

Mộ Dung Bác giả tu hành, lén luyện thần công trong Tàng Kinh Các, hợp sức với Cưu Ma Trí trong tay có Dịch Cân Kinh, hạ sát Vô Danh tăng và Tiêu Viễn Sơn. Tuy nhiên Vô Danh tăng phát hiện âm mưu sớm nên kịp thời đẩy Tiêu Viễn Sơn xuống giếng sâu, chỉ là không đánh lại hai người kia hợp sức. Tiếp đó Mộ Dung Bác hợp với Cưu Ma Trí khống chế Thiếu Lâm, lấy đi Lục Ngọc Trượng, dùng tên Duyên Căn làm trụ trì. Sau này Hư Trúc đem Mộng Cô về thăm chùa mới cứu nạn Thiếu Lâm Tự

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Thiên Long Bát Bộ 1982 - Hư Trúc Truyền Kỳ (1982)