Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

The Magic Blade / Huyết Trì Đồ (1985) ()

Nội dung phim

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, The Magic Blade / Huyết Trì Đồ (1985)

Giang hồ đồn đại mạnh mẽ rằng ở Phụng Hoàng Tập hiện một quyển bí kiếp võ công tuyệt thế có tên "Đại Bi Phú", thiên hạ em trai nhất kiếm Yến Nam Phi cũng vì nghe danh này mà tầm đến, nhưng khi đến nơi thì phát hiện Phụng Hoàng Tập chỉ còn là một thị trấn đổ vỡ, & chỉ gặp mỗi thiên hạ em trai nhất đao Phó Hồng Tuyết đang ở đây. Phó Hồng Tuyết đã kích hoạt cảnh máu chảy thành sông ở Phụng Hoàng Tập này nên đã cùng Phó Hồng Tuyết giao đấu. Chủ nhân của Khổng Tước sơn trang Thu Thủy Thanh là người của chính phái, đã dùng vũ khí Khổng Tước Linh xử lý quần hùng. Nhưng trong võ lâm gần đây là có lời đồn là Khổng Tước Linh đã khan hiếm, có kẻ sát nhân vì muốn có được Khổng Tước Linh mà ra tay sát độc hại các nhân sĩ võ lâm. Yến Nam Phi & Phó Hồng Tuyết đến Khổng Tước sơn trang để phân tích sự thật, nhưng lại dẫn đến việc tập đoàn kẻ sát nhân tụ tập lại thảm sát Khổng Tước sơn trang, hai người cũng bị cuốn vào âm mưu giang hồ này. Sau đó, Phó Hồng Tuyết lấy được Từ Bi Phú, cùng Nghê Tuệ trở lên mối quan hệ ân thù rối rắm. Phó Hồng Tuyết quyết & cố gắng đào sâu phân tích sự thật, tầm ra được kẻ sát nhân Công Tử Vũ, lần ra được âm mưu đại diệt võ lâm của tập đoàn kẻ sát nhân này.

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao - The Magic Blade / Huyết Trì Đồ (1985) ()