Nội dung phim

Cảnh sát tương lai, 1993

1 nhóm đặc cảnh thời gian từ năm 2043 quay trở về năm 1993 để đuổi theo 1 nhóm cướp thời gian cũng quay về quá khứ để tẩy não của 1 vị thẩm phán.
Vị thẩm phán này trong tương lai sẽ bắt giam tướng quân của bọn chúng.

Tất cả nhân vật trong phim đều lấy theo game Street Fighters, game này trước đây ai hay chơi điện tử 4 nút chắc biết, giờ được nâng cấp lên Street Fighter 4.

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Cảnh sát tương lai -  (1993)